Industrijske centrifuge
        

CA80 A
IR

Nazaj na IZDELKIPOVPRAŠEVANJE & CENIKCA10-INOX      CA60-AIR      CA80-AIR + obnove        CA90-AIR    CA100-INOX
Avtomatska centrifuga je namenjena za odcejanje in sušenje obdelovancev iz galvanske linije in vključena v linijo predstavlja samostojno tehnološko enoto ter zaključek galvanskega procesa.
Sušenje poteka v bobnu (košari) katero z obdelovanci vložimo v centrifugo in jo po končanem sušenju zopet dvignemi iz centrifuge.Za manipulacijo košare uporabljamo ročno vodeno električno dvigalo, ki je
pritrjeno nad centrifugo in je krožno horizontalno pomično. 
TEHNIČNI PODATKI

Perforacija košare:     1-3mm  OJAČANA
Enkratno polneneje:   MAX 80kg premer bobna 560mm
Material okvirja:    kislinsko-odporna INOX pločevina/St37 dodatno ojačano
Pogon:              3 kW ,3X400V, 50 Hz
Krmilje: UNITRONICS V570
COLOUR TOUCH SCREEN  PLC+HMI frekvenčni regulator MITSUBISHI s konzolo ser.FR D-740
Gretje :                 INFRA - 4 kW
Nastavljivost obratov:  računalniško vodeno programsko  vodeno in preko nastavljivih ramp/ročno preko potenciometra (notranje dodatno kontrolirano)
Hlajenje:                   radialno puhalo 0.4 kW
Zaklepanje:              elektro mehansko pnevmatsko
ZAŠČITE:     tokovna, proti udaru el.toka,preobremenitev zagona,
preobremenitev balansa, mehanska za odpiranje pokrova
Komande na omari:
popolnoni  krmilni nadzorni sistem vpisan z meniji
Komande programa* : nastavitev obratovalnega časa,nastavitev 
rampe  hitrosti , posamezni časi ,nastavitev pospeševanja, nastavitev alarma,sušenja , nastavitev temperature sušenja
zaviranje nivoji varnosti,progransko nastavitev zagona /zaviranja  
Remoute access preko ETHERNET TCP-IP  preko konzole z displayem
Indikatorji na omari: obratovanje,napake/gretje vklučeno/ ustavitev / prisotna napetost/zvočna indikacija -program končan odpiram avtomatsko pokrov ker boben stoji in je sušenje končano

 

*nekatere funkcije so omejene ali se jih ne da poljubno spreminjati

 

 

            


PRIMERJAVA VELIKOSTI  CA80 IN CA100

     

      

 

OSNOVNI OPIS DELOVANJA NAPRAVE:

Električno je naprava grajena tako da so prvenstveno uporabljeni napetostni viri 230v in 400v le na nujno potrebni opremi kjer ne gre drugače, vsi ostali elementi so krmiljeni 24Vdc.Centrifuga deluje na način da vstavimo v sedež košare z dvigalom izdelke ki jih pred zagonom raztresemo tako da so enakomerno porazdeljeni v košari.Nato z tipko START na displayu na dotik ali manipulativnem panelu zapiramo pokrov. Zapira se dokler držimo , če gumb spustimo se pokrov začne odpirati nazaj. Tako preprečimo tveganje za poškodbe pri zapiranju,Ko se pokrov naprave  zapre , prične avtomatsko obratovanje.
Najprej se zaklene pokrov centrifuge avtomatsko in ko senzor javi krmiljenju da je centrifuga zaklenjena se aktivira počasni zagon centrifuge ki počasi z vrtenjem še dodatno porazdeli vsebino v košari, vsi parametri so krmiljeni in nadzorovani, vključi se gretje z puhalom ki začne sušiti izdelke v centrifugi. Po določenem času preko rampe zagona centrifuga pospeši centrifugiranje in sušenje. Sušenje centrifugiranje traja čas ki je nastavljen v programu. Po preteku sušenja programa preide v fazo zaviranja. Sušenje se izključi, gretje se izključi , ohlajanje grelcev se nadaljuje. Šele ko je boben košare ustavljen se centrifuga avtomatsko odklene in pokrov dvigne. Ohlajanje grelcev se nadaljuje še nekaj časa nato se puhalo izključi .

Krmilnik omogoča izdelavo programov za vsak artikel posebej ki ga lahko kličete poimensko ali z številko ali bar kodo. Prvi trije programi so fixni in jih ni mogoče spreminjati in so standardni. Krmilnik beleži tudi napake in alarme.

Za kontinuirno delo operater vsakič pritisne le Start tipko za čas dokler se naprava ne zapre, vse ostale sekvence izvaja krmiljenje avtomatsko.Po koncu programa se centrifuga avtomatsko ustavi , odpre in z piskom sporoči da je program končan.
Seveda pa je možno predčasno sekvenco obratovanja prekiniti z tipko STOP ali IZKLOP V SILI . Takrat se najprej izvede zaviranje in šele nato se pokrov odklene in odpre.

 

START- na displayu na dotik ali manipulativnem panelu zapiramo pokrov. Zapira se dokler držimo ,    
            če gumb spustimo se pokrov začne odpirati nazaj. Tako preprečimo tveganje za poškodbe
            pri zapiranju,

STOP – na displayu na dotik ali manipulativnem panelu ustavi centrifugo izključi gretje, odklene in
            odpre-in dvigne pokrov,

IZKOP V SILI – na manipulativnem panelu ali na elektroomari  ustavi centrifugo, ko se košara
                       bobna ustavi izključi vse močnostne
                            porabnike 230V ,3x400 V in krmilnik vrže v režim IZKLOP V SILI.
                            le 24vdc napetost senzorike je prisotna . Šele ob odpravi motnje deaktivaciji 
                            izklopa v sili , potrditvi krmilnika se lahko zaženejo porabniki 230V in
                            3x400V

GLAVNO STIKALO – izključi vse porabnike , ne porabljamo ga za zaustavljanje  centrifuge
                                       ko vrti boben. Glavno stikalo izklapljamo ob servisih,
                                       mazanju, revizijskih pregledih ,kadar dalj časa naprava ne obratuje.

POTENCIOMETER HITROSTI: na elektroomari za nastavitev hitrosti v ročnem načinu obratovanja

Naprava pa ima poleg električnih sistemov za preobremenitev zagona, tokovno preobremenitev ob izpadu ene od električnih faz, tudi SENZOR ZA PREOBREMENITEV ZA BALANSIRANJE. Ta senzor skrbi da v primeru da bi uporabnik nedosledno naložil breme centrifuge le na eno stran in ob zagonu preobremenil boben centrifuga samodejno zavre ustavi javi napako odklene pokrov in tako prisili uporabnika da popravi vsebino za varno obratovanje. SPEED CONTORL senzor skrbi za kontrolo max obratov.
RCD zaščita na diferenčni tok za povečano varnost.  Akustična  in svetlobna indikacija obratovanja naprave. Avtomatski sleep mode za neaktivnost.

 

  

 
 

       

               
                       

 

        

                 

 

 

 

 

 

 

 OBNOVA  STARIH  Centrifug
 
                   
 


 

SANACIJA 80kg centrifuge nova oprema+avtomatika

-nadgradnja avtomatika CA80 -AIR PLC +FQ HMI
-avtomatsko pnevmatsko odpiranje/zapiranje  + predelava zaklepanja v skladu z EN direktivo
-sušenje po programu nastavitev temperature in kontrola med obratovanjem
-zagon z nastavitvijo ramp zagona
-počasno zaganjanje preko frekvenčnega regulatorja programiran po programu
-ročni ali avtomatski režim obratovanja
-akustično opozorilo konec programa
-diagnostika obratovanja
-senzorika preobremenitve in algoritem ustavitve
-dodatni start/stop /izklop v sili panel
-možnost priklopa na ETHERNET in remute kontrola nadzora

Priključna omara
za priklop glavnega napajanja
za priklop pnevmatije

Pnevmatska kljućavnica
močna izvedba z senzoriko


Dodatni krmilni modul

START PROGRAM,STOP PROGRAM, EMERGENCY ( IZKLOP V SILI),
dodatno se prigradi na mesto kjer je operaterju najugodneje, za lažjo manipulacijo.Normalno se za obratovanje pritisne samo START ,ostale sekvencenaredi naprava avtomatsko

Krmilnik  barvni touchscreen  z prikazi programov
popolni avtomatski nadzor obratovanja z ročno in avtomatskim
načinom dela, semaforjem za prikaze sekvenc obratovanja alarmov in
hupo za signalizacijo končanja cikla


 

Nazaj na IZDELKI

 

 

[ Nazaj ]             [ Izdelki ]   [ Lokacija ]                               [ CA-10 INOX ]                        [ Novosti ]       [ Uporabne info. ]            [ E-Mail ]   

LASTRATECH d.o.o. , Rakovica 28, 4201 Zg.Besnica-KRANJ   tel: 04 250 66 30     fax: 04 250 66 33,  gsm:  041 642 631